ตารางนัดหมายพบแพทย์

นพ.ชนกนัยน์ อรัญวาสน์

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์-อังคาร       9:00-17:00 น.

นพ.ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด

วันและเวลาออกตรวจ

พุธ-พฤหัสบดี       9:00-17:00 น.

ขั้นตอนการนัดหมาย

แอดไลน์ LINE: @dietdoctorcenter หรือ

ผ่านทาง FB page: Diet Doctor Center

หรือโทร 062-542-1555 , 062-542-5111

*หมายเหตุ กรุณาเตรียมผลเลือดเก่า ถ้าหากผลเลือดเก่านานเกิน 3 เดือนคุณหมออาจพิจารณาตรวจใหม่